Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Koolitustele registreeruda saab teile sobival kujul:

 

 • Elekrooniselt
 • Meie kodulehel
 • Telefoni teel
 • Tulles kohale meie õppekeskusesse
 • Alustada kursustel õppimise võivad isikud, kes on tasunud esimese sissemakse

Koolist

 • Pöörame suurt tähelepanu oma tundide praktilisele osale. Klassides õpetavad ainult praktikud.
 • Jälgime pidevalt hindasid oma kooli kõigis piirkondades ja moodustame linna parima pakkumise.
 • Meie kursuste programmid vastavad haridussüsteemi standarditele ja koolitingimused vastavad kõigile kaasaegsetele tehnoloogiatele.
 • Tippõpetajad
 • Abi töö leidmisel

Juuksur
(12 kuud)

Juuksuri kursused
(6 kuud)

Juuksuri praktika
(3 kuud)

Küünetehnik

Hooldustöötaja

Maniküür

Maniküür-pediküür

Lapsehoidja

Koolituslepingu maksutingimused

 • Koolitatav kohustub tasuma koolitussumma vastavalt talle esitatud arvele.
 • Koolitatav tasub arve summa ülekandega koolitaja arveldusarvele EE887700771003982564.
  Infoks: Saab maksta osade kaupa või sularahaga.
 • Käesolev leping lõpeb koolitatava poolt arve summa.
 • Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise kohustusest.
 • Koolitusest loobumisel ilma mõjuva põhjenduseta raha ei tagastata.
s

Koolitataval on õigus koolitusest loobuda allpool toodud tingimustel:

 • Baaskoolitustest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 10 tööpäeva, kaotades 50% koolituse kogumaksumusest.
 • Täiendkoolitusest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 48 h, kaotades trahvina 50% koolituse kogumaksumusest.
 • Koolitatava mitte ilmumisel koolitusele kokkulepitud ajal, koolitustasu tagastamisele ei kuulu.
 • Kui koolitus anuleeritakse mõjuva põhjusega, on koolitataval õigus sissemakstud summa tagasi saada.
 • Mõjuvaks põhjuseks loetakse: koolitatava või temale lähedase inimese haigestumist, surma või sattumist õnnetusjuhtumisse, suur varaline kahju. Koolitatav on kohustatud koheselt informeerima koolitajat mõjuva takistuse ilmnemisest ja esitama juhtunu kohta kirjaliku tõendi (arstilt tõendi, politseilt teate,jms.)
 • Pärast lepingu sõlmimist väljastatakse Teile arve. Arve tuleb tasuda 24 tunni jooksul, kui selle aja jooksul ei ole Teile esitatud arve maksumus laekunud JUTELANA OÜ arvele, tühistatakse Teie registreerumine.
 • Arve tasumisel nõustub koolitatav automaatselt JUTELANA OÜ koolituskeskuse koolitustingimustega.